SHRA-Mantorps årsmöte kommer att hållas 6/5 18.00 i B-huset på Mantorp Park. Motioner ska var styrelsen tillhanda senast 30/4 på mail dragracing@mantorppark.com Välkomna