2020-03-17

OBS OBS OBS

SHRA Mantorps årsmöte tisdagen 24 mars flyttas fram till tisdagen 5 maj p.g.a de riktlinjer Östergötlands Bilsportförbund gått ut med som gäller tävlings- och utbildningsverksamhet.

Mötet sker i klubblokalen tisdagen 5 maj kl 18.00

Östergötlands Bilsportförbund